Betningsmaskiner för Laboratoriebruk

NoroGard R150 Betningsmaskin för Laboratoriebruk

Batch Kapacitet: 40 – 450 ml

R150 är en laboratoriemaskin designad för komplexa behandlingar med hög belastning för kvalitetsapplikation, tillförlitlighet, hög operativ säkerhet och ekonomi. Passande för användning i laboratoriesyfte för ett brett utbud av applikationer. Utrustad för att möta behov av filmbeläggning och pelletering.

R150 är ideal för definition av produktion parametrar före produktion.

NoroGard R300 Betningsmaskin för Laboratoriebruk

Batch Kapacitet: 0,3 – 3,0 L

R300 är en laboratoriemaskin designad för komplexa behandlingar med höga krav gällande kvalitet på applicering, tillförlitlighet, operatörssäkerhet och ekonomi. Det är en sofistikerad betningsmaskin för användning i laboratoriska syften för ett brett utbud av appliceringar. Den är utrustad att möta dina behov för filmbeläggning och pelletering.

R300 är ideal för definiering av produktionsparametrar före produktion.